вівторок, 19 червня 2012 р.

Кнопки Java

У Swing кнопки реалізовує компонент JButton. Кнопка генерує подію ActionEvent, коли на неї натискають. Щоб обробити цю подію в програмі реєструється відповідний обробник ActionListener, який повинен реалізовувати метод actionPerformed(). Метод actionPerformed отримує в якості аргумента подію, що відбулася. Крім мітки на кнопці може бути розміщене зображення. Клас JButton має відповідний конструктор для задання напису, зображення або обох зразу. Завантаження зображення здійснює зручний у використанні клас ImageIcon. Наступний приклад демонструє створення кнопки із зображенням та обробки події натиснення кнопки.
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
 
public class PictureButton {
 
  public static void main(String[] args) {
   ButtonFrame frame = new ButtonFrame();
   frame.setSize(300, 100);
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.setVisible(true);
  }
}
 
class ButtonFrame extends JFrame{
 
  JLabel label=new JLabel();
  int i=0;
 
 ButtonFrame(){
  Icon icon = new ImageIcon("icon.gif");
  JButton button = new JButton(icon);
  // додаємо обробник подій, що визначається у внутрішньому класі
  button.addActionListener(new ActionListener( ) {
   public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
     i++;
     label.setText("Натиснуто разів: "+ i);
   } 
  }); 
  //встанолюємо менеджер розташування
  setLayout(new FlowLayout( ));
  add(button);
  add(label);
  }
}
 
Якщо ми не використовуємо панелі, то при розміщенні компонентів напряму у фрейм необхідно встановити менеджер розташування, який керує розміщенням елементів один відносно одного (дивіться розділ про менеджери розташування). JFrame немає менеджера розташування по замовчуванню. У JPanel використовується по замовчуванню FlowLayout. Це найпростіший менеджер, який розміщує компоненти один за одним.
Необхідно зазначити, що при натисненні кнопки чи іншого компонента в джава генерується відповідний рядок «діюча команда» чи по іншому «команда дії» (action command). Це просто рядок (String), що дозволяє ідентифікувати компонент, що надсилає подію. По замовчуванню у JButton діюча команда та ж, що і мітка кнопки.
Щоб отримати діючу команду з події, необхідно викликати метод getActionCommand() для відповідної події. Наступний код визначає чи натиснута клавіша Yes:
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if (e.getActionCommand( ).equals("Yes") {
 //the user pressed "Yes"; do something
 ...
}
}

Можна змінити діючу команду викликавши метод кнопки setActionCommand(). Наступний рядок змінює команду на «confirm»:
myButton.setActionCommand("confirm");
Використання для кнопок відмінних від їхніх міток діючих команд дозволяє полегшити інтернаціоналізацію інтерфейсу команд. Тобто переведення інтерфейсу з однієї мови на іншу. Так назви кнопок можуть бути записані у файл, який запросто може модифікуватися і його зміна не призведе до необхідності переписування коду програми. Таким чином перекладом інтерфейсу на іншу мову можуть здійснювати і непрограмісти.
Як і у компонента JLabel, написи у JButton можна задавати за допомогою HTML:
JButton htmlButton = new JButton( "<html>"
    + "В<font size=-1>икористовуємо<font size=+0> "
    + "<br> HTML ");

 Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику