понеділок, 23 липня 2012 р.

JComboBox

Комбінований список (combo box)— це компонент графічного інтерфейсу користувача (ГІК), що поєднує в собі текстове поле та випадний список. Компонент дозволяє або ввести необхідне значення у полі, або вибрати його із випадного списку. Комбіновані списки є альтернативою радіокнопкам. Перевагою є можливість додання великої кількості пунктів вибору і при цьому компонент займає небагато місця на екрані.
В Swing комбінований список реалізовує клас JComboBox. Комбінований список може бути в двох режимах: з можливість друку значення варіанту і без такої можливості. Для встановлення відповідного стану слугує метод setEditable(). Таким чином в компоненті можна буде друкувати як в звичайному текстовому полі, здійснюючи швидкий вибір пункту.
Пункти меню можна задати як в конструкторі так і додавати кожен пункт окремо методом addItem(String item):
 
String[] items={"Жовтий", "Синій", "Червоний"};
combo = new JComboBox(items);
combo.setEditable(true);
або:
 
combo = new JComboBox();
combo.setEditable(true);
combo.addItem("Синій");
combo.addItem("Жовтий");
combo.addItem("Червоний");
Пункти можна також вставляти за індексом в списку:
 
combo.insertItemAt("Світлосірий", 5);
Також можна видаляти пункти зі списку:
 
combo.removeItem("red");
combo.removeItemAt(0);
Повністю видалити всі пункти можна з допомогою методу removeAllItems().
Коли користувач вибирає певний пункт комбінованого списку, генерується подія ActionEvent. В обробнику подій можна визначити, що саме викликало подію методом getSource() застосувавши його до екземпляра події. Даний метод поверне посилання на об’єкт ComboBox. Далі об’єктну змінну можна використати для визначення пункту, який був вибраний методом getSelectedItem():
 
public void actionPerformed(ActionEvent event)
      {
        Object srs=event.getSource();
        JComboBox combo=(JComboBox)srs;
        if(combo.getSelectedItem().equals("Синій")) 
          panel.setBackground(Color.BLUE); 
….
}
Наступна програма виводить список із вибором кольорів, при виборі певного кольору, колір панелі змінюється на вибраний із списку: Вибрано зелений колір
 
import java.awt.Color;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
 
public class TestComboBox {
   public static void main(String[] args){
     ComboBoxFrame frame=new ComboBoxFrame();
     frame.setSize(250,225);
     frame.setTitle("TestComboBox");
     frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     frame.setVisible(true);  
   }
}
 
class ComboBoxFrame extends JFrame {
  JPanel panel=new JPanel();
  JComboBox combo;
 
  ComboBoxFrame(){
 
    //створюємо комбінований список і додаємо пункти
    combo = new JComboBox();
    combo.setEditable(true);
    combo.addItem("Виберіть колір");
    combo.addItem("Синій");
    combo.addItem("Жовтий");
    combo.addItem("Червоний");
    combo.addItem("Зелений");
    combo.addItem("Білий");
    combo.addItem("Світлосірий");
    combo.addItem("Розовий");
    combo.addItem("Голубий");
 
    //додаємо обробника подій
    combo.addActionListener(new ActionListener(){
     //реалізовуємо метод обробки події 
     public void actionPerformed(ActionEvent event)
      {
        if(combo.getSelectedItem().equals("Синій")) 
          panel.setBackground(Color.BLUE);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Жовтий")) 
          panel.setBackground(Color.YELLOW);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Червоний")) 
          panel.setBackground(Color.RED);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Білий")) 
          panel.setBackground(Color.WHITE);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Світлосірий")) 
          panel.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Зелений")) 
          panel.setBackground(Color.GREEN);  
        if(combo.getSelectedItem().equals("Розовий")) 
          panel.setBackground(Color.PINK);
        if(combo.getSelectedItem().equals("Голубий")) 
          panel.setBackground(Color.CYAN); 
      }});
 
 
    panel.add(combo); // додаємо список до панелі
    this.add(panel); //додаємо панель у фрейм
 
  }
 
}
Зовнішній вигляд комбінованого боксу можна дещо модифікувати визначивши спеціальний візуалізатор(custom renderer). Візуалізатор для комбінованого боксу повинен реалізовувати інтерфейс ListCellRenderer. Якщо компонент редагований, то редактор комбінованого боксу повинен реалізовувати інтерфейс ComboBoxEditor.

Детальніше дивіться офіційний Java посібник: How to Use Combo Boxes.