середа, 27 серпня 2014 р.

Отримуємо шлях до файлу в кирилиці

Є виконуваний jar файл, поряд з ним у каталозі є підкаталог у якому є файл help.txt. Необхідно запустити jar файл і при виборі із меню пункту "Help" запустити файл help.txt.

Тож все це робиться так:
File currentJavaJarFile = new File
   (Test.class.getProtectionDomain()
   .getCodeSource().getLocation().getPath());
String path=currentJavaJarFile.getParent();
String comand="notepad.exe " + path+"\\Resources\\help.txt";
Runtime.getRuntime().exec(comand);

Проте як виявлось усе працює правильно, якщо шлях до файлу латинськими літерами. Як тільки у шляху з'являється кирилиця, видає помилку знаходження файлу.

Отримати правильно шлях допоможе UrlDecoder:
currentJavaJarFile=new File(java.net.URLDecoder.decode(
      (Test.class.getProtectionDomain().getCodeSource()
      .getLocation().getPath()).toString() ,
      "UTF-8"));
get path with cyrillic